Question

Vad orsakar förstoppning?

Det finns många orsaker till tillfällig förstoppning som utlandsresor och stress. Kronisk förstoppning är ofta relaterat till kost som innehåller för lite vätska och fibrer. Bristfällig motion och mycket stillasittande arbete kan också ligga bakom problemet. I vissa fall finns det helt enkelt ingen enkel förklaring.

Läs mer om förstoppningsorsaker här!