Question

Vad är förstoppning?

Förstoppning är en mycket individuell upplevelse av att magen inte sköter sitt jobb på ett bra sätt. Det är inte bara en fråga om att gå på toaletten mindre ofta, utan också att tarmrörelserna är ansträngande och tidskrävande eller känslan att man inte har tömt tarmarna helt.

Läs mer om förstoppning och testa dig själv!