Question

Hur ska jag använda Moxalole?

Ta 1–3 dospåsar Moxalole per dag. Den första dosen ska tas på morgonen, och de andra två bör fördelas under resten av dagen. När väl den önskade effekten har erhållits kan dosen vanligtvis minskas till en gång per dag på morgonen. Den normala behandlingstiden för Moxalole är två veckor. Om symtomen kvarstår efter två veckors behandling bör du kontakta läkare.