Question

Hur länge kan jag använda Moxalole?

Den normala behandlingstiden är två veckor, men ibland kan behandlingen behöva förlängas. Om symtomen kvarstår efter två veckors behandling bör du kontakta läkare.