Question

Hur fungerar Moxalole?

Moxalole är ett så kallat osmotiskt aktivt laxermedel som gör så att vätskan behålls i tarmarna. Vatten är den naturliga komponenten som gör så att avföringen behåller sin volym och mjuka konsistens. När du är förstoppad minskar tiden för avföringen att transporteras genom tarmen och alltför mycket vatten absorberas av tarmen, vilket gör avföringen hård och får svårare att passera.