Vad orsakar förstoppning?

Vad orsakar förstoppning?

Det finns många olika förstoppningsorsaker, men resultatet blir detsamma. Matsmältningssystemet har svårt att omvandla avfallet till en lättpasserad avföring. Detta kan ha naturliga orsaker, som sannolikt kan åtgärdas, antingen genom förändrade vanor eller med medicinering, som Moxalole, eller bero på en sjukdom eller medicinering. Om så är fallet bör du kontakta läkare.

Naturliga förstoppningsorsaker

Brist på fibrer i kosten

Fibrer är en viktig del av de flesta människor kost. Fibrer binder vätska och ger en bulkeffekt i tarmen och gör den på så vis enklare att transportera genom tarmen. Det hindrar dig också från att smälta maten för snabbt, så att du kan tillgodogöra dig näringsämnena.

Dricker inte tillräckligt

Vätska är viktigt för regelbundna tarmrörelser och en frisk tjocktarm. Om det inte finns tillräckligt med vätska i tarmsystemet blir avföringen hård och får då svårare att passera. Du bör dricka minst 1,5 liter per dag.

Brist på motion

Regelbunden motion hjälper till att minska den tid det tar för maten att passera genom tjocktarmen. Det innebär att mindre vatten avlägsnas och avföringen inte blir för hård. Motion hjälper också musklerna i tarmarna att dra ihop sig effektivt, vilket förbättrar flödet av avföringen ut ur kroppen.

Ändrade rutiner

Förändringar i rutinerna kan ha en effekt på matsmältningssystemet. Det kan vara att du äter olika livsmedel i olika tidszoner, att du har lagt om kosten eller något annat – hur som helst, matsmältningssystemet kanske reagerar på det. Om du är känslig för sådana förändringar bör du ha ett läkemedel till hands, till exempel Moxalole.

Ignorera behovet att gå på toaletten

Ibland har man inget val, andra gånger kan man vara ”för upptagen”. Oavsett orsaken reagerar kroppen på samma sätt – avföringen ansamlas i tjocktarmen, kan hårdna och bli svår att få ut. Att dämpa behovet att gå på toaletten kan också påverka nervsignalerna mellan matsmältningssystemet och hjärnan, vilket ger ytterligare problem.

Stress

Många av oss lever stressade liv idag, vilket till en del kan förklara varför förstoppning drabbar så många människor. Det finns ett sätt att ta itu med detta: att skära ner stressen i livet. Matsmältningssystemet, som är kopplat till nervsystemet, kommer att märka skillnaden. Och du med. Om du är osäker på om du lider av förstoppning kan du göra Moxaloles förstoppningstest online.

Förstoppningstest

Andra förstoppningsorsaker

Förstoppning orsakas ibland av andra bakomliggande sjukdomar. Det är till exempel ett vanligt problem för personer som lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome). Det finns inget botemedel för IBS och sättet att hantera symtomen varierar, men motionera och gå på toaletten regelbundet kan underlätta.

Förstoppning kan också vara sekundärt till neurologiska eller metabola sjukdomar, och är ganska ofta en bieffekt av medicinering.

Även om förstoppning inte är någon klinisk sjukdom är det ett allvarligt tillstånd som kan påverka det dagliga livet. Om du känner igen förstoppningsorsakerna och har provat lämpliga åtgärder utan effekt bör du kontakta läkare. Detsamma gäller om du har lidit av förstoppning under en längre tid. Om det finns blod i avföringen eller du upplever plötslig viktminskning eller svåra magsmärtor samtidigt som du har symtom på förstoppning bör du också kontakta läkare omgående.

Moxalole - vid förstoppning

Moxalole – receptfritt läkemedel mot förstoppning

Moxalole är ett laxermedel som innehåller makrogol. Moxalole binder vatten i tjocktarmen, vilket normaliserar tarmrörelserna. Moxalole kan hjälpa dig att få en mjukare avföring.

Se var du kan beställa Moxalole