Förstoppningssymtom

Är jag förstoppad?

Varje dag frågar sig miljontals människor: ”Är jag förstoppad?” och ganska ofta blir svaret på frågan ja. Det beror på att förstoppning är mycket vanligt och drabbar de flesta någon gång i livet. Kvinnor drabbas oftare (speciellt när de är gravida), men även män, spädbarn, barn och tonåringar drabbas. Ta reda på svaret med denna guide till förstoppningssymtom.

Vissa människor drabbas av förstoppning någon enstaka gång medan andra lider av det under längre tidsperioder. Detta kallas ofta kronisk eller funktionell förstoppning. Om du lider av långvarig förstoppning är det troligt att du känner igen förstoppningssymtomen nedan. Men om du har förstoppning någon enstaka gång och du kanske inte ens har dessa symtom, kan det helt enkelt handla om att dina tarmvanor förändrats. I vilket fall är det obehagligt att vara förstoppad. Men tack och lov kan problemet åtgärdas, antingen naturligt över tiden eller snabbare med osmotiska laxermedel.

Varför skulle en förändring i tarmvanor peka på förstoppning?

Tarmvanorna varierar mycket. En del har avföring två gånger om dagen medan andra uträttar sina behov tre gånger i veckan. Detta gör det mycket svårt att definiera förstoppning och dess symtom. De förstoppningssymtom som listas nedan är exempel på vad du kan uppleva.

Är jag förstoppad om mina tarmvanor förändras?

Inte nödvändigtvis, du kanske har ändrat dina matvanor eller rutiner. Tumregel: om du har avföring mer sällan än vanligt och det är hårt – en normal avföring ska vara mjuk och kunna passera lätt utan ansträngning – är svaret på frågan ”Är jag förstoppad?” förmodligen ja. Du kan också få en bättre indikation på detta i förstoppningstestet.

Vilka är symtomen på förstoppning?

Förstoppningssymtom kan delas in i två kategorier: de som är direkt kopplade till avföring och arbetet i matsmältningssystemet och de som är av mer allmän karaktär. Den första kategorin innefattar följande:

 •     har hård avföring mer än tre gånger i veckan
 •     liten, hård avföring
 •     inte tömmer tarmen tillräckligt ofta
 •     tycker det är svårt att tömma tarmen, trots att man går på toaletten relativt regelbundet
 •     går på toaletten mindre ofta än normalt
 •     har avföring som orsakar sprickor och blödningar i ändtarmen
 •     har känslan av att inte ha blivit ”tömd” efter att ha gått på toaletten
 •     en smärtsam eller svullen mage
 •     trycksymtom i buk och tarmar
 •     får anstränga sig överdrivet mycket på toaletten
 •     illamåendekänsla

Om du upplever något av dessa symtom och du känner dig ”igentäppt” kan du behandla förstoppningen genom att ändra din kost, motionera och ta osmotiska laxermedel. Du kan också läsa mer om behandling mot förstoppning samt ta förstoppningstestet. Du bör också kontakta läkare om du har förstoppning under en längre tid, om det finns blod i avföringen eller om du samtidigt med förstoppningssymtomen också får plötslig viktminskning eller svåra magsmärtor.

Symtom av en mer allmän karaktär som eventuellt kan kopplas till förstoppning, inkluderar följande:

 •     Brist på energi
 •     Dålig andedräkt
 •     Beläggning på tungan
 •     Huvudvärk/migrän
 •     Hudproblem
 •     Koncentrationssvårigheter
 •     Smärtande åderbråck
 •     Depression

Om du tror att du kan lida av förstoppning och känner igen några av de mer allmänna symtomen bör du kontakta läkare.

Moxalole - vid förstoppning

Moxalole – receptfritt läkemedel mot förstoppning

Moxalole är ett laxermedel som innehåller makrogol. Moxalole binder vatten i tjocktarmen, vilket normaliserar tarmrörelserna. Moxalole kan hjälpa dig att få en mjukare avföring.

Se var du kan beställa Moxalole