Behandling med läkemedel

Vanliga medel mot förstoppning

Om man inte kan förebygga problemen och trots alla försök ändå blir förstoppad finns det olika receptfria produkter som kan hjälpa.

Bulkmedel

Bulkmedel fungerar som kostfibertillskott och tas tillsammans med vätska. Fibrerna absorberar vätskan och tarminnehållet ökar i volym och mjuknar.

Osmotiska läkemedel

Osmotiska läkemedel, som exempelvis Moxalole, fungerar så att vätskan behålls i tjocktarmen. Detta mjukar upp avföringen och underlättar passage. Vattnet som samlas i tjocktarmen ökar volymen, vilket gör att tarmens muskler arbetar hårdare för att förflytta avföringen framåt. Eftersom det ackumulerade vattnet mjukar upp avföringen får tarmen lättare att tömma ut avföringen.

Magstimulerande laxermedel

Magstimulerande laxermedel fungerar snabbare än fibrer och bulkmedel. Dessa laxermedel stimulerar tarmrörelserna genom att irritera tarmmusklerna. Magstimulerande laxermedel bör användas endast för korttidsbehandling, medan bulkmedel rekommenderas också för längre behandling av förstoppning, till exempel under flera veckor. 

Moxalole - vid förstoppning

Moxalole – receptfritt läkemedel mot förstoppning

Moxalole är ett laxermedel som innehåller makrogol. Moxalole binder vatten i tjocktarmen, vilket normaliserar tarmrörelserna. Moxalole kan hjälpa dig att få en mjukare avföring.

Se var du kan beställa Moxalole