Förstoppning

Lär dig allt om förstoppning

Vad är alltså förstoppning? Praktiskt taget alla lider någon gång emellanåt av förstoppning. Du känner säkert igen de klassiska förstoppningssymptomen – hård avföring, svårigheter att tömma tarmen eller en känsla av att du inte riktigt är klar. För vissa personer kan detta dock vara en regelbundet förekommande och ytterst smärtsam händelse. Det är ett problem som kan orsaka både besvär och olägenheter på daglig basis.

Har jag förstoppning?

Förstoppning påverkar alla på olika sätt. Olika personer har olika tarmvanor – för vissa är det helt normalt att tömma tarmen två gånger om dagen, medan det för andra är tre gånger i veckan som gäller. Därför kan förändringar i ens vanor vara det bästa sättet att upptäcka om man är förstoppad. Det finns naturligtvis ett antal förstoppningssymptom som ger en god indikation på om man är förstoppad. Om du fortfarande är osäker efter att ha läst om dessa symtom kan du få en bättre indikation genom att svara på några enkla frågor i detta förstoppningstest.

Vilka är symptomen på förstoppning?

Kvinna och man som är bundna vid toaletten pga förstoppning

Det finns ett antal symtom som tyder på att du kan vara förstoppad. Det handlar bland annat om att man:

 • har hård avföring mer än tre gånger i veckan
 • inte tömmer tarmen tillräckligt ofta
 • tycker det är svårt att tömma tarmen, trots att man går på toaletten relativt regelbundet.
 • går på toaletten mindre ofta än normalt
 • har avföring som orsakar sprickor och blödningar i ändtarmen
 • har känslan av att inte ha blivit ”tömd” efter att ha gått på toaletten
 • en smärtsam eller svullen mage

Om du lider av förstoppning finns det ingen anledning att oroa sig. För det första är du inte ensam – det finns uppskattningsvis fyra miljoner människor som lider av förstoppning enbart i USA – och för det andra finns det hjälp att tillgå.

Vad orsakas förstoppning av?

När mat, eller snarare matresterna, går från magen vidare till tjocktarmen omvandlas de till avföring. Om matresterna ligger kvar i tjocktarmen för länge kan det torka ut och hårdna, vilket resulterar i hård avföring som är svår att tömma. Detta kan orsakas av följande:

 •     Sporadiska måltider eller mycket små portioner
 •     Att man inte går på toaletten när behovet uppstår
 •     Uttorkning eller otillräckligt intag av vätska
 •     Stress

I vissa fall kan medicinering eller andra faktorer vara orsaken till förstoppning. Om så är fallet bör du kontakta läkare. Du bör också kontakta läkare om du har förstoppning under en längre tid, om det finns blod i avföringen eller om du samtidigt med förstoppningssymptom också får plötslig viktminskning eller svåra magsmärtor. Om du vill läsa mer om vanliga magbesvär kan du göra det på Magakuten.se.

Tjocktarmens och det allmänna matsmältningssystemets hälsotillstånd spelar också en viktig roll när det gäller förstoppning. Genom att säkerställa att tjocktarmen och matsmältningssystemet är friska kan du minska risken för att råka ut för förstoppning.

Lindra förstoppning med Moxalole

Lindra förstoppningen med Moxalole

Moxalole är ett receptfritt läkemedel mot förstoppning. Moxalole innehåller makrogol 3350 som binder vatten och ökar avföringsvolymen, detta normaliserar tarmrörelsen.

Lär dig mer om Moxalole

Hur behandlas förstoppning?

Om du märker att du har förstoppningssymtom finns det flera sätt att behandla tillståndet. Du kan till exempel använda någon produkt mot förstoppning, till exempel Moxalole, och kombinera det med en långsiktig naturlig plan mot förstoppning för att undvika onödiga besvär i framtiden. Detta innefattar bland annat en välplanerad, fiberrik kost och regelbunden motion.

Som en tumregel, om du regelbundet lider av förstoppning, får du här en lista med riktlinjer du kan följa:

 • Drick 1 till 1,5 l vätska om dagen – vatten, juice med mera.
 • Ät rikligt med fiber – mörkt bröd (fullkorn, mörkt eller ljust), fiberrikt bröd, knäckebröd, havregryn, torkad frukt med mera
 • Ät mindre rött kött och helfabrikat
 • Var aktiv – ta en promenad, simtur, joggingtur, cykeltur eller liknande på daglig basis
 • Iaktta goda toalettvanor – gå på toa samma tid varje dag och ta god tid på dig
 • Sitt ordentligt på toaletten

Vad är kronisk förstoppning?

Kronisk förstoppning, eller funktionell förstoppning, kan pågå i månader eller år. Det är ofta ett resultat av dålig kost, brist på motion, för lite vätska och att regelbundet ignorera behovet att gå på toaletten.

Om sanningen ska fram finns det ingen enhetlig definition av kronisk förstoppning, men American College of Gastroenterology (AGG) beskriver problemet som ”otillfredsställande avföring på grund av oregelbunden tarmtömning, svårighet att tömma tarmen eller båda delarna”. En lättbegriplig definition: kronisk förstoppning innebär en tarmtömningsfrekvens på mindre än tre gånger per vecka under flera månaders tid. Som nämnts tidigare: om du lider av detta, och du ännu har inte gjort det, bör du kontakta läkare.

Förstoppning – vem är mest riskutsatt?

Faktum är att vi alla drabbas av det. Vissa personer är dock lite mer utsatta än andra, till exempel kvinnor (ca 5 av 10 kvinnor har svårt att tömma tarmen minst en fjärdedel av tiden, jämfört med cirka 4 av 10 män) och äldre som går på stora doser av medicinering. Faktum är att ju äldre man blir desto mer sannolikt är det att man drabbas av förstoppning eftersom vi tenderar att äta och dricka mindre när vi blir äldre, och äta mindre fiber i vår dagliga kost. För att undvika hård avföring bör vi därför försöka följa ovanstående riktlinjerna hela livet. På så sätt försvinner förhoppningsvis rädslan att gå på toaletten.

Mer information om förstoppning

Moxalole - vid förstoppning

Moxalole – receptfritt läkemedel mot förstoppning

Moxalole är ett laxermedel som innehåller makrogol. Moxalole binder vatten i tjocktarmen, vilket normaliserar tarmrörelserna. Moxalole kan hjälpa dig att få en mjukare avföring.

Se var du kan beställa Moxalole