För vårdpersonal

Information om förstoppning för vårdpersonal

Här hittar du som jobbar inom vården information om förstoppning, t ex diagnos och studier.

Diagnostiska kriterier för kronisk förstoppning - Rome III

Kriterierna måste ha uppfyllts inom de senaste tre månaderna med symtomdebut minst sex månader före diagnosen.

1. Måste innehålla minst två av följande:

  • Ansträngning vid minst 25 % av tarmtömningarna
  • Avföring med klumpar eller hård avföring vid minst25 % av tarmtömningarna
  • Känsla av ofullständig tarmtömning vid minst 25 % av tarmtömningarna
  • Känsla av anorektal obstruktion/blockering vid minst 25 % av tarmtömningarna
  • Manuella manövrer för att underlätta minst 25 % av tarmtömningarna
  • Färre än tre tarmtömningar per vecka

2. Lös avföring förekommer sällan utan användning av laxermedel.

3. Otillräckliga kriterier för IBS.

Studier om förstoppning